Description of the image

מוקדי חירום והצלה

יום ראשון 21/1 בשעה 19:00

Description of the image

• 100 - משטרת ישראל: דיווח על נפלים ואירועים הקשורים לביטחון פנים, למשל הפרעות סדר ואירועי טרור.   

• 101 - מד"א: דיווח על נפגעים וקבלת עזרה ראשונה. 

• 102 - כבאות והצלה: דיווח על שריפות וחילוץ לכודים. 

• 103 - חברת חשמל: מידע בנוגע להפסקות חשמל.   

• 104 - פיקוד העורף: מידע, הנחיות והתרעות בזמן חירום. 

• 105 - מבצע "חרבות ברזל" - מוקד נעדרים 

• 106 / 107 / 108 / 109 - הרשות המקומית: מידע וסיוע ברמה המקומית. 

• 110 - מוקד המידע של משטרת ישראל: מידע על צירים חסומים ומידע נוסף הקשור למשטרת ישראל.

פוסטים קשורים